Adam Mičkal

Adam Mičkal

OSOBNÍ TRENÉR  / FITNESS / VZPÍRÁNÍ / CROSSFIT
V současné chvíli se zajímám zejména o zdravotní cvičení, kompenzační cvičení a různé možnosti prevence před zraněními. Zároveň se aktivně věnuji vzpírání a crossfitu, který mám jako zpestření svého tréninku. Největší pozornost však věnuji silovému tréninku, ať už se jedná o vzpírání, základní silové cviky nebo cviky v oblasti fitness.

Jsem certifikovaný fitness trenér, kurz jsem absolvoval v roce 2019 ve společnosti Vital Institut. Momentálně se snažím prohloubit své vědomosti na Fakultě sportovní studií v oboru Osobní a kondiční trenér. Na toto téma se snažím koncipovat svoji závěrečnou práci. Z dalších vzdělávacích kurzů bych též mohl zmínit Školu vzpierania, Mobilita I. a II. nebo Tah a bolestí/zranění zad. Ale samozřejmě do
budoucna se míním i nadále vzdělávat v oboru.